Barn och ungdom
ABF10001
Projektet Inkluderande E-sport startade 2014 av Unga Örnar, ABF, Riksförbundet Goodgame samt Svenska e-sportföreningen. Det här är ett diskussionsmaterial som lämpar sig för en träff med människor som spelar dataspel eller är intresserade av kulturen kring E-sport som vi tagit fram i projektet. Materialet bygger på intervjuer med kvinnliga gamers och handlar om maktfrågor inom E-sport.
ABF10008
ABF10014
Ett studiematerial för dig som vill anordna läxläsning (studiestugor). Materialet riktar sig i första hand till ledare inom Unga Örnar men kan även användas av andra intresserade.
ABF10151
39,00kr
Saldo: 208