E-sport
ABF10001
Projektet Inkluderande E-sport startade 2014 av Unga Örnar, ABF, Riksförbundet Goodgame samt Svenska e-sportföreningen. Det här är ett diskussionsmaterial som lämpar sig för en träff med människor som spelar dataspel eller är intresserade av kulturen kring E-sport som vi tagit fram i projektet. Materialet bygger på intervjuer med kvinnliga gamers och handlar om maktfrågor inom E-sport.
ABF10028
Det här studiematerialet lär dig arrangera LAN. Det tar upp erfarenheter från bland annat Birdie och Dreamhack och är ett verktyg för alla som vill arrangera LAN. Studiematerialet kan användas för både cirklar på nätet och för fysiska träffar. Materialet hart tagits fram i samarbete med Svenska E-sportförbundet, SESF.
ABF10030
Detta är ett studiematerial som riktar sig till dig som vill bli domare i E-sport.

ABF har i samarbete med Svenska E-sportföreningen (SESF) tagit fram ett studiematerial för att licensera domare i E-sport. Studiecirkeln är tänkt att kunna hållas både digitalt över nätet eller genom fysiska träffar.
ABF10031
Det här studiematerialet lär dig att driva ett e-sportlag. Det tar upp erfarenheter som Aron Larsson, grundaren av e-sportlaget Team Property, förvärvat. Studiematerialet kan användas för både cirklar på nätet och för fysiska träffar. Materialet har tagits fram i samarbete med Team Property och Svenska E-sportföreningen, SESF.