Funktionsnedsättning
ABF10068
En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan. En uppdatering av tidigare handikappolitisk grundutbildning.
ABF10113
Teckenspråket är ett fullständigt genialt sätt att kommunicera. Med eller utan hörsel. Men det är inte alltid så lätt att vara döv i ett hörande samhälle. Eller att vara hörande i ett dövt samhälle. Många hörande har inte förstått att det finns en döv kultur, att teckenspråket kan vara ett modersmål och att döva inte alls är handikappade i en teckenspråklig miljö.
 
ABF10118
Det här är en bok som skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare som tillsammans har en bred erfarenhet av hjärtsjukdom. De berättar vad som kan och bör göras för att vi ska kunna behålla vårt starka hjärta livet ut.
 
ABF10169
Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler
ABF2210
Utbildningen för dig som vill påverka, förändra och forma framtiden till ett samhälle för alla. Intressepolitik handlar för funktionshindersföreningar om demokrati och mänskliga rättigheter.
60,00kr
Saldo: 0
Slut i lager
ABF2214
Det här studiematerialet om mångfaldsarbete kan användas både i studiecirklar, vid kortare utbildningar och temadagar på arbetsplatser inom funktionshindersrörelsen.
60,00kr
Saldo: 92
ABF2215
Det här studiematerialet, i talboksform, om mångfaldsarbete kan användas både i studiecirklar, vid kortare utbildningar och temadagar på arbetsplatser inom funktionshindersrörelsen.
0,00kr
Saldo: 14
ABF6501
3,00kr
Saldo: 763
ABF6507
Detta metod/handbok vänder sig till dig som arbeter med studiecirklar och i vucenutbildning arbetar med grupper där man kan förväntas möte deltagare som har läs- och skrivsvårigheter.
180,00kr
Saldo: 500