Internationellt
ABF10088
Det här är en inbjudan till att med folkbildning och fredliga, opinionsbildande aktioner medverka till att befria de palestinska områdena och staten Israel från den sistnämndas ockupation av de förstnämnda. Den 5 juni 2017 har ockupationen av Västbanken, östra Jerusalem och Gaza varat i exakt 50 år.
ABF10123
En översättning av boken första föreningsboken
159,00kr
Saldo: 1004
ABF10124
Boken Mötesteknik översatt till Arabiska
159,00kr
Saldo: 1022
ABF9889
- Knowledge within reach (Kunskap inom räckhåll). Broschyr på engelska om ABF, folkbildning och bildningsformen studiecirkeln.
5,00kr
Saldo: 957