Information
ABF1013
Med eget skapande kan vi manifestera oss själva och vår syn på samhället. Möjligheten till en annan värld kan vara ett penseldrag bort.
15,00kr
Saldo: 438
ABF10136
Antagna av Arbetarnas Bildningsförbund, förbundsstämman den 24 april 2014. Omfattar förbundsstadgar och normalstadgar för ABF avdelningar och ABF distrikt.
12,00kr
Saldo: 544
ABF10203
Klicka på molnet för att ladda ned studiehandledningen för idéprogrammet.
ABF10246
15,00kr
Saldo: 146
ABF1026
I detta policydokument för ökad tillgänglighet beskrivs inledningsvis ABFs arbete med att inkludera alla människor oavsett funktionshinder eller bakgrund. Det är också utgångspunkten för innehållet i dokumentet. En annan utgångspunkt är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som genomsyrar den svenska funktionshinderpolitiken.
19,00kr
Saldo: 330
ABF10273
Den här skriften riktar sig till dig som har medlemskap eller samarbetsavtal med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, kring din förenings studie- och kulturverksamhet.
Känner du att du behöver lära dig mer om hur din förening kan arbeta tillsammans med ABF? Då är det den här informationen du letat efter. Här får du svar på frågor som: Vad räknas som en studie cirkel? Hur gör vi ett kulturprogram? Vad är ?annan folkbildningsverksamhet?? Hur ser ABF på människan, kunskapen och samhället?
19,00kr
Saldo: 422
ABF10278
20,00kr
Saldo: 850
ABF3000
Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet.
15,00kr
Saldo: 1647
ABF3007
Den här skriften riktar sig till dig som har medlemskap eller samarbetsavtal med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, kring din förenings studie- och kulturverksamhet. Känner du att du behöver lära dig mer om hur din förening kan arbeta tillsammans med ABF?
13,00kr
Saldo: 1425