Pedagogik
ABF0501
En bok om samspel och kommunikation mellan patienter, deras anhöriga och anhöriga och sjukvårdspersonal.
150,00kr
Saldo: 916
ABF10110
En handbok i konsten att arbeta med människor med grav utvecklingsstörning med hjälp av sång, musik, hantverk och sinnen.
120,00kr
Saldo: 449
ABF10111
Den innehåller tolv arbeten som producerats inom ramen för två på varandra följande kurser på forskningsnivå om 7,5 poäng.
60,00kr
Saldo: 94
ABF10156
Den här boken handlar om svenska för invandrare (sfi). I nästan femtio intervjuer delar lärare, vägledare, coacher och andra med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Framtidsvisioner varvas med praktiska lektionstips. Den bild som växer fram belyser en av skolvärldens mest komplexa och omdiskuterade skolformer.
 
ABF1201
Pedagogik och metoder för cirkelledare som arbetar tillsammans med eltagare med utvecklingsstörning.
129,00kr
Saldo: 860
ABF2056
Det är kul, berikande och utvecklande att gå i en studiecirkel. Likaså att vara cirkelledare. Men hur gör man? Cirkelns pedagogik är en inspirerande och handfast bok om studiecirkelns metoder och ledarskap. En praktisk vägledning som tar upp allt från hur man löser konflikter till råd om hur man förvaltar sitt eget brinnande engagemang utan att bränna ut sig.

Här träffar du bland annat folkbildare, skådespelare och psykologer och får ta del av deras erfarenheter av hur man bemästrat svårigheter och möter människor i lärsituationer.
129,00kr
Saldo: 113
ABF7103
Förändringsboken är tänkt för dig som enskilt eller i grupp vill förändra och på verka din egen eller andras situation. Förändringsboken är också ett redskap i ett förnyelsearbete inom organisationer och föreningar.
89,00kr
Saldo: 196
ABF9860
Det här kursmaterialet handlar alltså inte om att bli bättre än andra. Jag vill att du lär dig att i större utsträckning stå fri i relation till andras höga eller låga uppfattning om dig, men att kursmaterialet ska hjälpa dig, kära kursdeltagare, att bli ditt bästa jag - oftare!
129,00kr
Saldo: 533
ABF9861
Denna del av materialet fokuserar på att förbättra din kommunikativa förmåga. Istället för att fokusera på "tjusiga" teorier kring kommunikation så tittar vi på de strukturella delarna i kommunikationsprocessen, den ofta omedvetna kompetensen hos mästerliga kommunikatörer.
129,00kr
Saldo: 22