Pedagogik
ABF0501
En bok om samspel och kommunikation mellan patienter, deras anhöriga och anhöriga och sjukvårdspersonal.
150,00kr
Saldo: 914
ABF10110
En handbok i konsten att arbeta med människor med grav utvecklingsstörning med hjälp av sång, musik, hantverk och sinnen.
120,00kr
Saldo: 449
ABF10111
Den innehåller tolv arbeten som producerats inom ramen för två på varandra följande kurser på forskningsnivå om 7,5 poäng.
60,00kr
Saldo: 94
ABF10156
 
ABF1201
Pedagogik och metoder för cirkelledare som arbetar tillsammans med eltagare med utvecklingsstörning.
129,00kr
Saldo: 860
ABF2056
129,00kr
Saldo: 110
ABF7103
Förändringsboken är tänkt för dig som enskilt eller i grupp vill förändra och på verka din egen eller andras situation. Förändringsboken är också ett redskap i ett förnyelsearbete inom organisationer och föreningar.
89,00kr
Saldo: 193
ABF9860
129,00kr
Saldo: 533