Samhälle och Politik
ABF10055
Pension har nu funnits i över hundra år. Ibland kan ämnet pensioner upplevas som krångligt. Vi vill med denna studiehandledning på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriva ämnet. Här kan du ladda ned studiehandledningen samt 4 presentationer till detta material. Allt finns i en zip fil.
ABF10083
Detta är en studiehandledning som riktar sig till cirkelledaren. Medierna styr vilken information vi får om olika händelseförlopp lokalt och globalt, i konflikter, om politik, brottslighet och andra samhällsfrågor. Men vilka intressen har medierna själva? Visar de hela sanningen? Finns det skillnader mellan olika typer av medier? Och hur påverkas vi av reklamen?
ABF10084
Medierna styr vilken information vi får om olika händelseförlopp lokalt och globalt, i konflikter, om politik, brottslighet och andra samhällsfrågor. Men vilka intressen har medierna själva? Visar de hela sanningen? Finns det skillnader mellan olika typer av medier? Och hur påverkas vi av reklamen?
ABF10086
Det här är en studiehandledning för dig som vill leda en studiecirkel utifrån boken Zombieöverlevnad: din guide till apokalypsen. Studiehandledningen ska vara ett stöd till dig som cirkelledare, och innehåller praktiska tips för upplägget av cirkeln och saker du kan tänka på för att cirkeln ska bli givande för alla.
ABF10089
Ett underlag som kan guida och vägleda diskussioner kring vi och dom, klass, kön och makt utifrån filmen "Äta sova dö" regisserad av Gabriela Pichler.
ABF10112
oken Beredskap i kris är en debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap, skriven av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage och utgiven av Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan. Boken ställer relevanta frågor; vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etc.

Det här är en studiehandledning för dig som vill leda en studiecirkel utifrån boken Beredskap i kris. Studiehandledningen ska vara ett stöd till dig som cirkelledare, och innehåller praktiska tips för upplägget av cirkeln och saker du kan tänka på för att cirkeln ska bli givande för alla.
ABF10125
Handbok i lokal finansiering

Boken vill ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finanseringsinitiativ. När ni står inför ett akut finansieringsproblem i bygden eller söker en långsiktig lösning för lokal finansiell infrastruktur då kan handboken ge både kunskap och inspiration. Det handlar om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar.
Ett smart och hållbart sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling.
0,00kr
Saldo: -17
Slut i lager
ABF10153
Frasen brukar användas av politiker som hävdar att de för den vanliga människans talan gentemot etablissemanget. Detta är populismens kärna: att den avgörande klyftan i samhället går mellan folket och eliten. Högerpopulismen har fått sitt genombrott i europeisk politik. Partier som Ukip, Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterna och Front National är i dag maktfaktorer.
 
ABF10154
Den rasistiska seriemördaren Peter Mangs gäckade Malmöpolisen i nära ett årtionde. Han slog till i vardagen och sköt muslimer, svarta, judar, romer och rasförrädare. Mangs räknade med att polisen aldrig skulle misstänka en prydlig, skötsam, vanlig, vit svensk. En som de själva. Han fick rätt.
 
ABF10161
Skriften skall ge kunskap om afrofobins historia, vilka utgör bakgrunden till det som ske i vår samtid. Skriften är indelad i två tema - dåtid och nutid - för att visa på hur afrofobin utvecklats tidigare och uttrycks idag. I slutet av skriften finns diskussionsfrågor. Vi vill uppmuntra läsarna till att diskutera, reflektera över och ta reda på mera om dåtidens och samtidens afrofobi.
99,00kr
Saldo: 9
ABF10162
ASR och ABF har samarbetar kring utformningen av denna studiecirkel som bygger på läromaterialet Afrofobi igår och idag som ASR tagit fram. Det här är en modern studiecirkel som utmanar svensk ojämlikhet så som den ser ut idag. Detta görs helt och hållet i ABF:s tradition att vara en demokratirörelse som genom folkbildning ger människor kunskap och mod att erövra makt och ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet.
ABF10168
Författaren Jan Edling har lång erfarenhet av integrationspolitik. I den här rapporten granskar Jan Edling de 38 mest utsatta förorterna i Sverige. Rapporten visar att det är mycket långt kvar innan de som bor i dessa förorter är jämställda med den övriga befolkningen när det gäller förvärvsfrekvens, utbildning, inkomster, hälsa, valdeltagande med mera. Rapporten kan med fördel användas i studiecirklar. Materialet innehåller fakta, frågor och förslag.
99,00kr
Saldo: 407