Språk
ABF10009
En powerpointpresentation av Läs för mig. För dig som ska presentera Läs för mig i olika sammanhang.
ABF10010
Ett blad med kortfattade tips om hur du kan göra Läs för mig! på fackklubbs-mötet, som studiecirkel, halvdags arrangemang/kvällsprogram eller heldagsarrangemang. Utgå från tipsen och skapa ditt eget Läs för mig.
ABF10011
En handledning för dig som är cirkelledare/ handledare. Handledningen är ett stöd och innehåller praktiska tips när det gäller hur man leder en cirkel och förslag på upplägg av den. Den innehåller också bakgrunds-fakta när det gäller läsande, liksom tips på resurser att använda i arbetet.
ABF10012
Föräldrar är den viktigaste förebilden för barn när det gäller att utveckla språket. Att samtala med sina barn om ord, att läsa för dem och läsa tillsammans med dem är av avgörande betydelse för att barn ska få ett rikt och varierat språk. Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör - men hur gör vi egentligen? Ta del av tips och idéer och diskutera med andra vuxna.
ABF10013
Häng med på Lässtigen - så här gör du när du läser för och tillsammans med ditt barn! En affisch i A3-format som du kan hänga upp på din arbetsplats, arbetsplats-biblioteket, hemma eller varför inte på kylskåpet?
ABF10133
Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Böckerna passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A samt i studiecirklar.
Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången.

Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning på talets grund.

Till varje elevbok ingår webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extramaterial nås via en kod i elevboken!
 
ABF10134
Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Böckerna passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A samt i studiecirklar.
Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången.

Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning på talets grund.

Till varje elevbok ingår webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extramaterial nås via en kod i elevboken!
 
ABF10135
Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Böckerna passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på sfi, studieväg 1 kurs A samt i studiecirklar.
Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången.

Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning på talets grund.

Till varje elevbok ingår webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extramaterial nås via en kod i elevboken!
 
ABF10137
- den snabbaste vägen!

Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. Nu lanseras även Rivstart App!
 
ABF10138
- den snabbaste vägen!

Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. Nu lanseras även Rivstart App!
 
ABF10139
Sju jobb med arbetslivsanknytning: I varje kapitel presenteras en person med ett vanligt jobb: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hemtjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare.Eleverna får träning i att tolka kvitton, mejl, diagram, semesterscheman, anställningsbevis och annan information som anknyter till arbetslivet och bokens olika yrken.
 
ABF10140
Mål är ett nybörjarläromedel för utbildning i svenska för invandrare (sfi). Mål är i första hand tänkt för dem som läser sfi 2, alltså kurs B + C, och passar för både vuxna och ungdomar.