Funktionsutbildning
ABF10117
Att vara god man för ett ensamkommande barn är ett viktigt samhällsuppdrag, som går ut på att använda sitt omdöme och fokusera på barnets bästa. Du har fått ansvar att fatta viktiga beslut för barnets räkning och att hjälpa en ung människa genom den komplicerade asylprocessen. Den här vägledningen innehåller en beskrivning av de uppgifter, problem och avvägningar som en god man för ensamkommande barn möte i sitt uppdrag.
289,00kr
Saldo: 655