Din kundkorg är tom.

Villkor

Vi har olika prisnivåer på våra produkter beroende på vilken kundgrupp du tillhör, vårt vanligaste pris är det s.k. ordinariepriset, vissa kunder har en särskild rabatt.

På alla priser tillkommer porto. Beräkningen sker efter beställda artiklar totala vikt.
Leveranser inom Sverige: På alla beställningar tillkommer en fraktavgift på Postens eller DHLs vid varje tillfälle aktuell tariff.

Leveranser utanför Sverige: För leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Postens eller DHLs avgifter. OBS! Eventuella tillkommande införsel- och tullavgifter betalas av leveransmottagaren.

Beräknad leveranstid av beställda artiklar är 2-4 arbetsdagar under förutsättning att vi har produkten i lager.

Produkter skickas normalt enligt den information som anges för varje titel. Leverans sker normalt med A-post för brev, DHL paket eller DHL Service Point för paket beroende på mottagare. Beräknas leveranstiden bli längre än 2-4 dagar ska ABF snarast underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.
Vid transport från ABF till kund, är ABF ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till ABF är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.
Är något av det du beställt skadat när det kommer fram eller om det inte stämmer kontaktar du oss på e-post abf@strd.se eller telefon +46262004612 (ABF/Strömberg Distribution) och meddelar ditt ärende och du får tala med rätt person. Har annan produkt levererats än den du beställt eller är produkten skadad, ska du genast göra en reklamation och då ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för dig. Retur ska inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.
Utöver vad som ovan sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har ABF inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.
För leveranser inom Sverige kan betalning ske mot faktura eller kortbetalning. Vid betalning mot faktura ska betalning ske av Kund inom trettio (30) dagar räknat från fakturans datum.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift.
Meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post. Bindande köpeavtal uppkommer först sedan ABF bekräftat beställningen. ABF reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning hos transportören. Efter av kund gjord beställning äger ABF inte rätt att ändra villkoren.
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor ska exklusivt prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och sista instans.
Kund har rätt att returnera leveranser. Kund ska lämna ABF meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto enligt Postens portotabell betalas av kunden. För retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen. Returrätten gäller inte outlösta paket och inte heller en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram om förseglingen har brutits. Meddelande om retur ska innehålla följande information:
- ordernummer,
- fakturanummer samt
- titel och art nr på de produkter som önskas returneras
Returnerad produkt ska vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet, som inte kan hänföras till kunden.
Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och garanterar, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204), att dina kunduppgifter endast används av ABF och Strömberg Distribution AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då ABFs kundtjänst, +46262004612

När du handlar hos ABF uppger du information som t ex företagsnamn, organissation, namn, adress och telefonnummer, och i samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Följande gäller för insamling av information via webbplatsen www.abf.shop.strd.se. Genom att använda webbplatsen godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen måste du vara kund och ha ett konto. Om du väljer att företa köp begär vi all information som behövs för fakturering och leverans.

ABF samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen på bästa sätt och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel kan vi använda din e-postadress för att översända nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande. Du kan alltid själv välja om du vill eller inte vill få nyhetsbrev. Dock kan vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus och konto, betalningar etc. utgöra en väsentlig del av tjänsten.
Om du har frågor om våra allmänna villkor kontakta oss på e-post abf@strd.se eller telefon +46262004612.

 

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW