Under valåret ska ABF öka människors möjligheter att göra sina röster hörda och bidra till att höja valdeltagandet. Här hittar du många relevanta material som passar bra att använda i verksamheten.


 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
  Slut i lager
 • ABF10693 Projektverktyg - ett studiematerial
  Pris: 0,00kr
 • ABF10708 Blåbrunt Sverige - studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10714 Livslång ekonomi - Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10727 Feminism på riktigt studiehandledning
  Studiehandledning för nedladdning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10733 BASIC Leadership training for study circle leaders within ABF
  Grundutbildning för cirkelledare i ABF översatt till engelska.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10740 Monstersamhället
  Studiehandledningen
  Pris: 0,00kr
 • ABF10744 Gruppens arbete
  Studiehandledning. Cirkelledarutveckling fortsättning.
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW