Under valåret ska ABF öka människors möjligheter att göra sina röster hörda och bidra till att höja valdeltagandet. Här hittar du många relevanta material som passar bra att använda i verksamheten


 • ABF10065 Omställningens tid - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 19,00kr
 • ABF10082 Valmaterial - En handledning för demokrati
  Pris: 28,00kr
 • ABF10438 Lär dig om demokratins byggstenar
  Pris: 23,00kr
 • ABF10439 Lär dig om demokratins byggstenar - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 23,00kr
 • ABF10556 Du kan påverka - Gör din röst hörd!
  Studiematerial
  Pris: 37,00kr
 • ABF10558 Ödesvalet - Studiehandling
  Studiehandling
  Pris: 0,00kr
 • ABF10561 Så knäcker vi SD-koden - Studiehandling
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10587 Påverka med film! - Studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW