Föreningsmaterial på tillgänglig svenska och med tydliga illustrationer för alla som, på ett enkelt sätt, vill lära sig mer om föreningsliv.Producerat av "Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning" [DHB], "Unga med språkstörning" [UMS] och ABF som en del av Arvsfondsprojektet "Äntligen!


 • ABF401 Förening
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF402 Styrelser
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF404 Ordförande
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF405 Ledamot och ersättare
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF406 Sekreteraren
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF407 Kassören
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF408 Valberedning
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
  transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW