Din kundkorg är tom.


 • ABF10126 Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd..
  ABF10126
  Polens förvandling från kommunistisk enpartistat till liberalt folkstyre var först och främst ett verk av landets demokratiska opposition och i synnerhet av den oberoende fackliga rörelsen Solidaritet. Men länderna i väst spelade också en roll genom sitt stöd till oppositionen. I det stödet tog Sverige en aktiv del.
  Pris: 279,00kr
 • ABF10127 Kan dödläget brytas? : idépolitiska skrifter 1908-1974
  ABF10127
  Det svenska välfärdssamhälle som byggdes upp under 1900-talet var ett storslaget samhällsexperiment. Det som tidigare i historien setts som ouppnåeliga drömmar blev nu plötsligt verklighet för många. Men sedan en tid tillbaka befinner sig detta samhälle i sönderfall: sociala reformer rullas till­baka, ojämlikheten ökar, massarbetslösheten har blivit en normalitet. Därför blir de texter av Ernst Wigforss som ställts samman i Kan dödläget brytas? inte bara av historiskt intresse. Här blottläggs de ideologiska källorna till de framgångsrika reform­erna.
  Pris: 168,00kr
 • ABF10128 ... faror för staten av svåraste slag : politiska fångar på Långh
  ABF10128
  Politiska fångar på Långholmen 18801950

  Världen över förföljs och straffas idag politiskt och fackligt aktiva, journalister och oppositionella. Även i Sverige har ett statligt maskineri av lagstiftning, rättsväsende och säkerhetspolis under perioder satts in mot dem som utmålades som den inre fienden, allt från åtalsraseriet mot den unga arbetarrörelsen till ingrepp mot antifascistiska rörelser under andra världskriget, till exempel blev under själva kriget motståndshandlingar i Sverige mot det nazistiska Tyskland anledning till internering eller straffarbete.
  Pris: 189,00kr
 • ABF10129 Kajerna vid Hudson River
  ABF10129
  Kajerna vid Hudson River är en levande skildring av det hårda stuveriarbetet i New Yorks hamn under 30-talet, där människorna försöker överleva för dagen i ständig utsatthet för redares och stuveridirektörers hänsynslöshet. Gösta Larsson var en kosmopolit med internationell utblick och i Kajerna vid Hudson River visar han sig vara lika hemma i världens på den tiden största hamn, New York, som i hemstaden Malmö.
  Pris: 191,00kr
 • ABF10130 Mot en tredje väg 1 : en biografi över Rudolf Meidner
  ABF10130
  Tillsammans med Gösta Rehn utvecklade Meidner under 40- och 50-talen en politik för det nya fullsysselsättningssamhället (Rehn-Meidnermodellen). Meidner är också nära förbunden med det förslag om löntagarfonder som LO lade fram under 70-talet. I denna första del av en biografisk studie får vi följa Meidner från barndomen, via de osäkra och slitsamma åren som flykting i Sverige, fram till rollen som ledande ideologisk talesman för LO i början av 50-talet.
  Pris: 189,00kr
 • ABF10131 Mot en tredje väg 2 : en biografi över Rudolf Meidner : facklig expe
  ABF10131
  I denna andra del av en biografisk studie över Rudolf Meidner får vi följa hans väg från samförståndspolitik till det förslag till kollektiva löntagarfonder som han själv betecknade som "reformistiskt, demokratiskt och socialistiskt". Men här visas också vilken roll löntagarfondsfrågan spelade när arbetarrörelsen valde väg inför 1900-talets slut. En tidigare publicerad första del, Mot en tredje väg. En biografi över Rudolf Meidner. 1 Tysk flykting och svensk modell, behandlar Meidners ungdomsår i Weimarrepublikens Tyskland, hans flykt undan nazismen, studieåren i mellankrigstidens Sverige och den första tiden som ekonomisk expert vid LO.
  Pris: 189,00kr
 • ABF10132 Därför är jag republikan
  ABF10132
  Därför är jag republikan utkom första gången 1955 och senast 1998. Här möter vi Vilhelm Moberg i absolut högform. Han är skarp i argumentationen och bitande vass i ironin, och man slås av hur påfallande aktuell boken fortfarande är. "Monarkin strider inte bara mot demokratins grundprincip om att vi alla är jämlikar. Den förvandlar även en hel nation till servila pudlar som krälar vid överhetens fötter. Vilhelm Mobergs pamflett, om något, förmedlar insikten om detta." Johan Hilton, Expressen "Jag republikan, men rojalistiskt road. Varje samhälle behöver sina skrattspeglar, och ett större spektakel än kungahuset finns inte." Björn Wiman, Dagens Nyheter "Släpp loss fångarna på slottet. För Sverige i tiden: demokrati nu!" Anneli Jordahl.
  Pris: 39,00kr
  transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW