Din kundkorg är tom.


 • ABF10150 Ideologier
  ABF10150
  Pris: 79,00kr
 • ABF10242 Politiska fiktioner
  ABF10242
  Sällan har USA:s politik diskuterats så mycket i Sverige som just nu. Valresultatet och det amerikanska politiska systemet vrids och vänds på. Tilliten till politiken och demokratin diskuteras och det är många som ställer sig frågan ? Vad kan vi lära oss av det som skett?
  Pris: 175,00kr
 • ABF10244 Ett långt brev ...
  ABF10244
  I boken Ett långt brev för Bosse Elmgren en debatt om vad vi kan göra med vår framtid, vilka reformer som borde kunna förverkligas under den närmaste tioårsperioden.
  Pris: 54,00kr
 • ABF10249 Ingen jävla hjälte
  ABF10249
  Det är blod överallt i badrummet. På golvet. På mattan. I handfatet. Vid toaletten. På handduken. Även på golvet i hallen är det blod. Showan ligger på golvet, under handfatet, hopkrupen som ett litet barn. Han skakar och dreglar. Huvudet är uppfläkt. Det är vitt och blodigt. Det är natten mellan den åttonde och nionde mars 2014.
  Pris: 192,00kr
  Saldo: 15
 • ABF10258 Klass
  ABF10258
  Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Magnus Hörnqvist utgår från sociologins klassiker och lotsar läsaren från det synliga till det mindre synliga.
  Pris: 185,00kr
 • ABF10298 Hoten mot rättsstaten i Europa
  ABF10298
  ptimismen om ett nytt och demokratiskt samlat Europa, med rättsstat och mänskliga rättigheter, var stor efter det kalla krigets slut och EU:s utvidgning till nya medlemmar i Central- och Östeuropa. Nu är stämningen en annan. I flera EU-länder går utvecklingen i fel riktning. Demokratin och rättsstatstanken har inte fördjupats. Efter finanskris och trycket från nya flyktingströmmar prövas rättsstat och demokratiska ideal också i gamla medlemsländer. Samtidigt har både EU och Europarådet svårt att ingripa mot medlemmar som inte följer grundläggande regelverk och normsystem. I Hoten mot rättsstaten i Europa skildrar och analyserar ledande jurister från Polen och Ungern vad som gått fel. Rättsstatens ställning i Europa i stort och de europeiska institutionernas möjligheter och begränsningar diskuteras av ledande europeiska experter. Boken är utgiven i samarbete med Rättsfonden. Den är ett underlag och bidrag till både den fortsatta politiska debatten och det
  Pris: 187,00kr
 • ABF10299 Vem ska bestämma på lönemarknaden?
  ABF10299
  Pris: 187,00kr
 • ABF10307 Samhällsbygge pågår: En personlig handbok i att förändra kommunen
  ABF10307
  Pris: 136,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW