ABF1027 Landskap åt alla

Studiematerialet "LANDSKAP åt alla" tar sin utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen som står för en helhetssyn på landskapet. Det handlar om engagemang och demokrati lika mycket som det handlar om landskap och människors förhållande till sin omgivning.

Landskap berör oss alla. Våra olika behov, synsätt och intressen möts och bryts i landskapet och ska fogas samman i hållbara fysiska uttryck och gemenskaper. Landskap består av många lager och är många saker: individ och kollektiv, natur och kultur, ekologi och sociala relationer. Utmaningen handlar om att få allt att fungera ihop.

"LANDSKAP åt alla" har tagits fram av Riksantikvarieämbetet för att inspirera och väcka tankar om olika perspektiv på landskapets många värden. Den europeiska landskapskonventionen står för en helhetssyn på landskapet som väcker nya tankar och uppmanar till nya sammanhang och kontakter.

Förhoppningen är att studiematerialet ska leda till engagemang och intressanta diskussioner om det som är viktigt i samhällsbyggandet och formandet av framtiden. Materialet passar för en studiecirkel i ämnet.

Pris: 40,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF1027Landskap åt alla
Tillgängligt antalAntal sidor
488
ISBNUtgivningsår
      transp

    © Strömberg 2014 Author: MRO & POW