ABF10428 Folkbildning av och för migranter
ISBN 9789185405404

ABFs forskningsrapport, Folkbildning av och för migranter, är den första i ABFs skriftserie folkbildning och forskning.

Rapporten har kommit till genom ett forskningsbidrag och ett gott samarbete mellan ABFs förbundsexpedition och Linköpings universitet. Resultatet blev en lokal studie av deltagarmönster och meningsskapande inom ABFs verksamhet för målgruppen invandrare.

Vår förhoppning är att den ska ge både folkbildare i olika studieförbundsavdelningar och forskare inom fältet folkbildning ny kunskap och inspiration kring hur folkbildningen utvecklas.

Pris: 99,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10428Folkbildning av och för migranter
Tillgängligt antalAntal sidor
107
ISBNUtgivningsår
9789185405404


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW