ABF10469 Svenska[r] från dag ett: En studie av ABFs arbete med asylsökande
ISBN 9789185405411

Svenska(r) från dag ett är den andra forskningsrapporten i ABFs skriftserie folkbildning och forskning. Rapporten beskriver folkbildningen och specifikt ABFs verksamhet för asylsökande i satsningen "Svenska från dag ett". Den tar upp hur verksamheten bidrar till migranters sociala inkludering, hur lärandet organiseras och den speciella ovissa situation som deltagaren befinner sig i samt hur det påverkar ledare och lärandet.

Rapporten är ett samarbetet mellan ABF och Linköpings universitet och en del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering.

Pris: 99,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10469Svenska[r] från dag ett: En studie av ABFs arbete med asylsökande
Tillgängligt antalAntal sidor
177
ISBNUtgivningsår
9789185405411


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW