ABF10590 Rörelsejuridiken som motstånd

Rörelsejuridiken som motstånd

“Rätten skapar politik eftersom den upprätthåller och reproducerar den politik som fyller rättsreglerna med innehåll. Eftersom vårt samhälle är, och har varit, format av ojämlikhet och förtryck av olika grupper kommer detta att återspeglas i rätten.”

Den här rapporten vill bidra till att vidareutveckla och fördjupa samtalet om rörelsejuridikens roll i arbetet för social rättvisa. Rapporten beskriver rörelsejuridikens framväxt i Sverige och diskuterar vad rörelsejuridik är, för vem den finns till och hur den kan bedrivas. Med utgångspunkt i utsatta gruppers behov, beskriver texten hur rörelsejurister bör förhålla sig till den enskilde och civilsamhället i stort. Rapporten hämtar även erfarenheter från Brasilien och intervjuer med brasilianska människorättsaktivister och rörelsejurister.

Centralt är rörelsejuristens förankring hos folkrörelser: förortsrörelser, hyresgäströrelsen, asylrörelsen, fackföreningsrörelsen. Rörelsejuristen kan med sina kunskaper stärka civilsamhällets förutsättningar att agera och driva sina egna frågor. Förutom att erbjuda ett annat perspektiv på rätten och juristrollen syftar rapporten även till att utmana den rådande politiska diskursen kring förorten.

Till boken finns en studiehandledning. 

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10590Rörelsejuridiken som motstånd
Tillgängligt antalAntal sidor
048
ISBNUtgivningsår
2019


  • ABF10589 Rörelsejuridiken som motstånd - studiehandledning
    Studiehandledning
    Pris: 14,00kr
  • ABF10590 Rörelsejuridiken som motstånd
    Pris: 0,00kr
    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW