ABF10697 Jämlik vård - en handlingsplan
ISBN 9789189077096

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor.

Det finns även en nedladdningsbar studiehandledning till boken  https://webbutik.abf.se/ftp/files/jamlikvardstudiehandledning_webb.pdf

Pris: 125,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10697Jämlik vård - en handlingsplan
Tillgängligt antalAntal sidor
13112
ISBNUtgivningsår
97891890770962020
      transp

    © Strömberg 2014 Author: MRO & POW