ABF401 Förening
ISBN 978-91-987340-0-3

Förening är en av sju delar om föreningsliv och ingår i serien Föreningshjälpen. I boken Förening lär man sig på ett enkelt sätt hur en förening fungerar.

Materialet är skrivet på tillgänglig svenska och innehåller många bilder för att förtydliga texterna.

Föreningshjälpen är framtagen som en del av Arvsfondsprojektet "Äntligen!". Projektet genomförs av DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning). Föreningshjälpen är ett samarbete mellan DHB och ABF.

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF401Förening
Tillgängligt antalAntal sidor
042
ISBNUtgivningsår
978-91-987340-0-32021


 • ABF401 Förening
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF402 Styrelser
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF404 Ordförande
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF405 Ledamot och ersättare
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF406 Sekreteraren
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF407 Kassören
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
 • ABF408 Valberedning
  Föreningshjälpen
  Pris: 0,00kr
  transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW