ABF10721 Springvikarierna

Brädspelet Springvikarierna
-Vem är mest desperat? Klarar du hyran utan att bränna ut dig?

Springvikarierna är ett brädspel för 2-6 personer, om att överleva på otrygga anställningar. Spelet är skarpt satiriskt, och låter oss tydligt uppleva de mekanismer som tvingar oss att pressa varandra allt hårdare för att få de underbetalda jobb som erbjuds för dagen. Speltid är ca 60 minuter, men kan bli längre när man börjar dela med sig av sina livserfarenheter och diskutera arbetsmarknadens villkor.

Beställningar görs via Vildhallons webshop
https://vildhallon.com/webshop-2/Br%C3%A4dspel-Springvikarierna-p363296169 

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10721Springvikarierna
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår
      transp

    © Strömberg 2014 Author: MRO & POW