ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy

Vår utgångspunkt är att ABFs organisation ska vara en spegelbild av det samhälle vi vill skapa, snarare än en spegelbild av det samhälle vi lever i

I ABFs Inkluderingspolicy trycker vi på att vi behöver tänka på allas lika värde i vår verksamhet och att vi utgår från att alla ska kunna vara med utifrån egna förutsättningar. Vi utgår från diskrimineringslagens sju grunder och vad inkludering handlar om - att alla ska få delta utifrån den de identifierar sig som.

Syftet med policyn är att ABF ska ha ett löpande och aktivt inkluderingsarbete och ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. Vi ska inte bara ha ett sånt arbete utan vi ska vara en inkluderande och jämlik organisation.

Arbetet omfattar alla, på alla nivåer inom ABF!

Vi är alla viktiga för att skapa ett jämlikt och inkluderande ABF!

Pris: 15,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10686ABFs Inkluderingspolicy
Tillgängligt antalAntal sidor
53712
ISBNUtgivningsår
2020


 • ABF10625 Den digitala studiecirkeln
  Cirkelledarutveckling
  Pris: 40,00kr
 • ABF10657 Folkbildande samtal på distans
  Pris: 40,00kr
 • ABF10679 Tala vidare - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 30,00kr
 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
 • ABF10704 Vi som arbetar med våra kroppar
  Pris: 159,00kr
 • ABF10707 Blåbrunt Sverige - Så påverkas du om högern vinner valet
  Pris: 299,00kr
 • ABF10708 Blåbrunt Sverige - studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10714 Livslång ekonomi - Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
  transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW