ABF10740 Monstersamhället

Monstersamhället 

Den här studiehandledningen innehåller ett upplägg för studiecirklar i boken  Mostersamhället (Ordfront förlag).

I den finns förslag på diskussionsfrågor kopplade till bokens fyra kapitel, Förnekelse, Förberedelse, Förändring och Framtid. 

Monstersamhället och studiehandledningen kopplad till boken har skrivits av Herman Geijer. Han leder oss genom de snåriga frågor vi alla nu behöver ställa oss. Det handlar om psykologiska mekanismer, vår övertro på teknik, fysiska behov, klimatprepping, gemenskap och vårt liv och vår död i kollapsens skugga.

Studiecirklen kan göras i fyra eller fem träffar, där den sista rundar av och diskuterar hur cirkelns deltagare kan gå vidare och bli mer aktiva. Men den sista träffen kan också bakas in i den fjärde träffen. Varje tillfälle tar upp en av bokens fyra delar.

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10740Monstersamhället
Tillgängligt antalAntal sidor
014
ISBNUtgivningsår
2022


 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
  Slut i lager
 • ABF10693 Projektverktyg - ett studiematerial
  Pris: 0,00kr
 • ABF10708 Blåbrunt Sverige - studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10714 Livslång ekonomi - Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10727 Feminism på riktigt studiehandledning
  Studiehandledning för nedladdning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10733 BASIC Leadership training for study circle leaders within ABF
  Grundutbildning för cirkelledare i ABF översatt till engelska.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10740 Monstersamhället
  Studiehandledningen
  Pris: 0,00kr
 • ABF10744 Gruppens arbete
  Studiehandledning. Cirkelledarutveckling fortsättning.
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW