ABF10744 Gruppens arbete

Gruppens arbete 

Gruppen är en förutsättning för folkbildning, och för mänskligheten. Att gruppen är den naturligaste sak i världen gör den inte nödvändigtvis enkel. Grupper formas och utvecklas över tid, precis som människorna som ingår i dem. Gruppens helhet är emellertid större en summan av dess delar, det vill säga gruppmedlemmarna. Att lära sig tillsammans med andra har många fördelar för både bildning och för välmående. Baksidan av gemenskapen är slitningar som kan uppstå när viljor och intressen kolliderar. 

Den här fortsättningsutbildningen för cirkelledare handlar om lärande i grupp, olika sätt att se på grupper och gruppens utveckling i olika stadier. Ett viktigt syfte är att visa på vikten av trygghet och värme i gruppen både för lärande och utveckling och för att förebygga destruktiva konflikter. Alla konflikter är dock inte av ondo. Kloka lösningar kan i själva verket leda till utveckling för gruppen och dess medlemmar. 

Materialet riktar sig till utbildare och omfattar en handledning som blandar teori, praktiska övningar och exempel. Till varje avsnitt finns också reflektionsfrågor och förslag på vidare läsning. Till materialet hör en powerpoint att använda vid utbildningar för cirkelledare. 

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10744Gruppens arbete
Tillgängligt antalAntal sidor
040
ISBNUtgivningsår
2022


 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
  Slut i lager
 • ABF10693 Projektverktyg - ett studiematerial
  Pris: 0,00kr
 • ABF10708 Blåbrunt Sverige - studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10714 Livslång ekonomi - Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10727 Feminism på riktigt studiehandledning
  Studiehandledning för nedladdning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10733 BASIC Leadership training for study circle leaders within ABF
  Grundutbildning för cirkelledare i ABF översatt till engelska.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10740 Monstersamhället
  Studiehandledningen
  Pris: 0,00kr
 • ABF10744 Gruppens arbete
  Studiehandledning. Cirkelledarutveckling fortsättning.
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW