ABF10557 Tillsammans mot ensamhet

Tillsammans mot ensamhet - Studiematerial för uppsökande verksamhet
Så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet


Alla människor behöver ett sammanhang och att känna gemenskap. Detta studiematerial är skapat för att hjälpa er att komma igång med arbetet tillsammans mot ofrivillig ensamhet. I materialet kommer ni att få råd och tips blandat med diskussionsfrågor och stöd i att arbeta uppsökande.

Studiematerialet består av fyra delar, varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff. Den första delen presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är så viktigt att bryta den. Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten. Del 3 tar upp olika sätt att mötas - spontana möten och organiserade mötesplatser. Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete. Under den fjärde och sista träffen ägnas tid till utformningen av er handlingsplan för uppsökande arbete.

Studiematerialet innehåller instruktioner till varje träff. Dessa är skrivna som förslag. Kanske passar det er grupp bättre att ställa andra typer av frågor och genomföra andra typer av övningar. Var kreativa! I gruppen kartlägger ni eventuella samarbetspartners för att sedan diskutera VAD vill ni vill erbjuda målgruppen och HUR ni sedan ska nå den.

Detta studiematerial är en del av ett projekt som PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna genomförde från september 2018 till årsskiftet 2018/19. Tanken är att arbetet mot ensamhet ska bli en del av den ordinarie verksamhet.

Pris: 30,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10557Tillsammans mot ensamhet
Tillgängligt antalAntal sidor
175
ISBNUtgivningsår


 • ABF10551 Preppa tillsammans - så startar du en lokal hemberedskapsgrupp
  Pris: 12,00kr
 • ABF10557 Tillsammans mot ensamhet
  Pris: 30,00kr
 • ABF10596 Distansmöte
  Pris: 150,00kr
 • ABF10602 Digitant : nya steg till ett enklare och roligare liv via nätet
  Pris: 210,00kr
 • ABF10624 Så hanterar vi coronapandemin tillsammans - studiehandledning
  studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10625 Den digitala studiecirkeln
  Cirkelledarutveckling
  Pris: 40,00kr
 • ABF10626 Gilla / Kommentera / Dela, Studiehandledning i MiK
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10657 Folkbildande samtal på distans
  Pris: 40,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW