ABF10260 Riktlinjer och stöddokument för tvärfackliga studieverksamhet

Stöddokument för tvärfackliga studier

Den fackliga studieverksamheten ska genom en gemensam studieorganisation ge medlemmar och förtroendevalda kunskap och kompetens att möta utmaningar. En stark fackföreningsrörelse behöver väl utbildade medlemmar och förtroendevalda för att ständigt utveckla det fackliga arbetet.

Vår målsättning är:

att stärka samarbetet mellan LO, LO-förbunden och ABF

att tillsammans utveckla de tvärfackliga utbildningarna.

att tillsammans rekrytera till de tvärfackliga utbildningarna vi beslutar om.

att tillsammans utveckla och stärka våra studieansvariga.

att tillsammans bilda och utveckla gemensamma regionala handledarlag/pedagogiska mötesplatser.

att öka antalet tvärfackliga medlemsutbildningar.

att öka antalet tvärfackliga fackligt-politiska medlemsutbildningar.

att öka antalet tvärfackliga ung-utbildningar.

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10260Riktlinjer och stöddokument för tvärfackliga studieverksamhet
Tillgängligt antalAntal sidor
022
ISBNUtgivningsår
2020


 • 566-2904-4 Vald på jobbet
  Pris: 75,00kr
 • ABF1003S Från idéburen till idébärande
  Pris: 219,00kr
 • ABF10116 Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
  Pris: 368,00kr
 • ABF10255 Taxiklubben - diskussionsfrågor
  Taxichauffören Allonias Sebhatu fick sparken som taxichaufför när han startade en fackklubb.
  Pris: 3,00kr
 • ABF10260 Riktlinjer och stöddokument för tvärfackliga studieverksamhet
  Pris: 0,00kr
 • ABF10616 Vi drack vårt kaffe på toaletten
  Pris: 199,00kr
 • ABF10644 Samhällsuppdraget : att tänka fackligt om makt, intressen och samver
  Pris: 150,00kr
 • ABF2208 Ett steg i rätt riktning
  För den som blir uppsagd från sitt arbete är det svårt att förväntansfullt se det som en möjlighet och chans till nya spännande utmaningar. Ändå kan man inte bortse ifrån att det faktiskt kan bli både utvecklande och vitaliserande i slutändan, det gäller bara att hitta en vettig väg till framtiden.
  Ett steg i rätt riktning ger vägledning för både självstudier och för gemensamt arbete i studiecirkel i omställningsarbetet - för att hitta en ny framtid.
  Pris: 170,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW