ABF10151 Ung i Småland

Ung i Småland - Metodhäfte för att starta föreningsverksamhet med utrikesfödda ungdomar

I detta häfte har vi samlat erfarenheter kring hur du som samhällsaktör kan gå till väga för att hjälpa nyanlända ungdomar att engagera sig i föreningslivet. Häftet är tänkt att fungera som en idékälla för alla som tror på föreningars kraft att åstadkomma förändring för individ och samhälle.

Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Ung i Småland, vilket finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektets syfte var att underlätta för ungdomar i åldern 13-24 år som bott i Sverige i mindre än fem år att organisera sig och bli en del i det lokala föreningslivet.

Pris: 39,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10151Ung i Småland
Tillgängligt antalAntal sidor
195
ISBNUtgivningsår


 • ABF10008 Ledarörn
  Pris: 28,00kr
 • ABF1003S Från idéburen till idébärande
  Pris: 219,00kr
 • ABF10059 Rollspel mot främlingsfientlighet och rasism
  ABF tar tydligt ställning mot främlingsfientlighet och rasism. Men även om man vet var man står och vad man tycker kan det vara bra att öva sig i att argumentera mot rasistiska och främlingsfientliga uttalanden som kan dyka upp i olika sammanhang.
  Pris: 10,00kr
 • ABF10109 Projektboken
  Pris: 0,00kr
 • ABF10125 Nya handboken i lokal finansiering
  Pris: 59,00kr
 • ABF10151 Ung i Småland
  Pris: 39,00kr
 • ABF10155 Ledarskap i idéburna organisationer
  Pris: 386,00kr
 • ABF10166 Folkrörelser - skärp er!
  Pris: 70,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW