ABF10082 Valmaterial - En handledning för demokrati

Materialet är framtaget som ett stöd för dig som vill engagera fler i valrörelsearbetet.

För de allra flesta är att välja mer än att lägga sin röst på ett parti. Vi väljer för att påverka långsiktigt. Därför måste förenings- och demokratiarbetet i, under och efter valrörelsen utgå från ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I det korta perspektivet menar vi att det är viktigt att alla får kunskap om att den grundläggande rättigheten är att delta i valet genom att rösta och göra sin röst hörd. I det långsiktiga perspektivet är demokratin mer omfattande och kräver människor och föreningars engagemang och vilja att delta aktivt i ett förändringsarbete.

Pris: 28,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10082Valmaterial - En handledning för demokrati
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10014 Läxläsning
  Pris: 19,00kr
 • ABF10082 Valmaterial - En handledning för demokrati
  Pris: 28,00kr
 • ABF10084 Vem bestämmer vad du tänker? - Studiematerial
  Studiematerial
  Pris: 24,00kr
 • ABF10087 Är det värt det?
  Pris: 246,00kr
 • ABF10168 Förorterna som Moder Svea glömde
  Pris: 70,00kr
 • ABF10249 Ingen jävla hjälte
  Pris: 192,00kr
 • ABF1027 Landskap åt alla
  Pris: 40,00kr
 • ABF10315 Frågor jag fått om Förintelsen
  Pris: 65,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW