ABF10087 Är det värt det?
ISBN 9789163383533

Är det värt det? tar upp många frågor. Hur ser produktionen av livsmedel och kläder ut? Vilka rättigheter finns på jobbet? Vad har mänskliga rättigheter med skor och kaffe att göra?

Vi vill berätta hur det ser ut idag med tillverkningen av kläder och livsmedel som vi köper i svenska affärer. Boken består av en kombination av faktatexter, vardagsexempel från olika delar av världen och övningar. Vi ger inga heltäckande beskrivningar eller färdiga svar.

Vi vill ge dig som läser, tankar och idéer kring hur det skulle kunna bli bättre och hur du själv kan påverka. Vi hoppas också väcka din nyfikenhet och din lust att ta reda på mer. Vi har försökt att se på dessa frågor ur flera olika perspektiv. 

Materialet går bra att använda inom olika former av utbildningar, exempelvis inom studieförbund och fackförbund. Varje kapitel följs av ett antal övningar. 

Materialet är framtaget av Fairtrade Sverige och Rena Kläder. 

Pris: 246,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10087Är det värt det?
Tillgängligt antalAntal sidor
0160
ISBNUtgivningsår
97891633835332011


 • ABF10014 Läxläsning
  Pris: 19,00kr
 • ABF10082 Valmaterial - En handledning för demokrati
  Pris: 28,00kr
 • ABF10084 Vem bestämmer vad du tänker? - Studiematerial
  Studiematerial
  Pris: 24,00kr
 • ABF10087 Är det värt det?
  Pris: 246,00kr
 • ABF10168 Förorterna som Moder Svea glömde
  Pris: 70,00kr
 • ABF10249 Ingen jävla hjälte
  Pris: 192,00kr
 • ABF1027 Landskap åt alla
  Pris: 40,00kr
 • ABF10315 Frågor jag fått om Förintelsen
  Pris: 65,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW