ABF10597 Bakom välviljans mask
ISBN 9789157481542

Bakom välviljans mask - Försvagning av dövsamhället

Harlan Lanes klassiker "Bakom välviljans mask" är ett gediget verk som efter 20 år fortfarande är aktuell och väcker debatt. Boken kommer att antingen bekräfta eller helt omkullkasta din syn på samhället och din egen identitet. För döva är den en del av historia och kultur som vi behöver känna till. Det är en uppfodrande och krävande läsning, men det kan bli den viktigaste bok du läst!

SDR hoppas att boken vidgar läsarens kunskap och perspektiv kring dövas liv. De vill att den ska bidra till insikt om hur viktigt det är för döva att få teckenspråk och att döva själva ska få makt över sina liv på egna villkor.

Pris: 379,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10597Bakom välviljans mask
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår
9789157481542


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW