ABF10706 Kompisförmedlingen
ISBN 978-91-519-9338-6

Vägen ut ur isolering för ungdomar med NPF


Projektet Kompisförmedlingen har, med finansiering från Allmänna Arvsfonden, under tre år arbetat med att ta fram en metod som skulle hjälpa hemmasittande ungdomar att bryta sin isolering. Målgruppen vi vänt oss till har, eller misstänktes ha, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ungdomarna som medverkat i projektet hade alla problematisk skol- eller arbetsmarknadsfrånvaro och var i åldern 12-25 år. Kompisförmedlingen lyckades framgångsrikt bryta den isolering ungdomarna befann sig i och även ökade den psykiska hälsan hos deltagarna. Med innovativt tänk och nya tillvägagångssätt har vi hjälpt ungdomar att erövra sina egna liv och öppnat upp omvärlden för dem återigen. Genom utbildning av Kompisar, reflektionsarbete, rätt bemöt-ande samt genomtänkta matchningar har tillitsfulla och trygga Kompisrelationer byggts upp och isoleringen har brutits. Vill du få användbara tips om hur du i din profession, eller som anhörig, kan hjälpa socialt isolerade individer att bryta sin isolering har du rätt bok i din hand. Metoden är användbar i alla åldersgrupper, med eller utan diagnoser inom NPF. För den enskilde individen såväl som för samhället i stort har projektet Kompisförmedlingen gjort en annan värld möjlig.

Pris: 347,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10706Kompisförmedlingen
Tillgängligt antalAntal sidor
62
ISBNUtgivningsår
978-91-519-9338-6


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW