ABF10002 Jämställdhet i ABF

Detta material handlar om detta: I ABF:s idéprogram framgår det med tydlighet i vår grund- och demokratisyn alla människors lika och unika värde. Vi är övertygade om att samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan över- och underordning utan klass- och könsskillnader och utan diskriminering. ABF:s uppgift är inte slutförd, konstateras i idéprogrammet. Många klass- och könsskillnader lever kvar, samtidigt som medvetenheten växer om andra former av diskriminering och förtryck. Detta ägnas särskild uppmärksamhet åt i de utmaningar som är antagna.

Pris: 28,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10002Jämställdhet i ABF
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10002 Jämställdhet i ABF
  Pris: 28,00kr
 • ABF1022 Alltid på plats, alltid på språng - kvinnor i ABF
  Pris: 189,00kr
 • ABF10320 100 år av kvinnokamp Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1914-2014
  Pris: 238,00kr
 • ABF10321 100% kamp : 50 rättighetskamper i Sverige 1890 - 2017
  Pris: 119,00kr
 • ABF10537 Selamlik
  Pris: 188,00kr
 • ABF10578 Patriarkatet får inte festa med oss
  Pris: 338,00kr
 • ABF10580 Man : I ljuset av #metoo
  Pris: 100,00kr
 • ABF10588 Samtalsguider för #killmiddag
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW