ABF10476 Brukarstyrd brukarrevision

Brukarkraft vill göra det möjligt för fler brukare (användare) av vård, omsorg och annan service att få mer att säga till om. Brukare har kunskaper och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på för att insatser och tjänster inom välfärden ska bli bättre.

Kraven på brukarmedverkan och brukarinflytande inom vård, omsorg och service växer. En väg till ökat brukarinflytande är att arbeta med brukarstyrda brukarrevisioner - det vill säga en granskning av en verksamhet eller insats ur ett användarperspektiv.

Med metodhandboken "Brukarstyrd brukarrevision- så går det till" vill vi inspirera, och beskriva den metod för konkret arbete med brukarinflytande som tagits fram av Verdandi/Brukarkraft. I boken redogörs för vad arbetet med brukarstyrd brukarrevision innebär i sin helhet. Steg för steg går vi igenom hur man jobbar med metoden, från start till mål.

Detta material är framtaget av Verdandis resurscentrum för brukarinflytande, Brukarkraft.

Hos Brukarkraft kan du beställa kostnadsfritt stödmaterial genom vår hemsida brukarkraft.se:

- rapportmall
- grundenkäter, mm

Mejla din beställning till info@verdandi.se

Pris: 150,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10476Brukarstyrd brukarrevision
Tillgängligt antalAntal sidor
41
ISBNUtgivningsår


 • ABF0501 Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete
  Pris: 150,00kr
 • ABF10007 Kuvertmall - Livet är ditt 2013
  Pris: 0,00kr
 • ABF10023 Miljösmarta matval
  Pris: 28,00kr
 • ABF10025 Nyfiken: Vego
  Pris: 38,00kr
 • ABF10072 Tips o trix del 1 - Livet är ditt
  Pris: 47,00kr
 • ABF10073 Tips o trix del 2 - Livet är ditt
  Pris: 47,00kr
 • ABF10476 Brukarstyrd brukarrevision
  Pris: 150,00kr
 • ABF10579 Smartare än din telefon
  Pris: 208,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW