ABF10143 Nyanlända och lärande : Mottagande och inkludering
ISBN 9789127142367

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till:
- Fortsatt kunskapsutveckling
- En god språkutveckling
- Skolframgång genom både modersmål och svenska som andraspråk
- Identitetsutveckling
- Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling.

Pris: 379,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10143Nyanlända och lärande : Mottagande och inkludering
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår
9789127142367© Strömberg 2014 Author: MRO & POW