ABF10088 Är detta en människa?

Den har inte fört något gott med sig. Tvärtom, ockupationen har lett till hopplöshet, misstro och våld på båda sidor, och bidragit till att militarisera och destabilisera regionen. Med utgångspunkt i att de mänskliga rättigheterna omfattar alla människor och i tron på solidaritetens samhällsförändrande kraft inbjuder ABF alla intresserade, individer såväl som organisationer, i Sverige såväl som i andra länder, att medverka i folkbildningsaktionen "Är detta en människa?".

Det här är en inbjudan till att med folkbildning och fredliga, opinionsbildande aktioner medverka till att befria de palestinska områdena och staten Israel från den sistnämndas ockupation av de förstnämnda. Den 5 juni 2017 har ockupationen av Västbanken, östra Jerusalem och Gaza varat i exakt 50 år.

Pris: 24,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10088Är detta en människa?
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10087 Är det värt det?
  Pris: 246,00kr
 • ABF10088 Är detta en människa?
  Pris: 24,00kr
 • ABF10160 Generation 55+
  Pris: 174,00kr
 • ABF10168 Förorterna som Moder Svea glömde
  Pris: 70,00kr
 • ABF10185 Lilla integrationshandboken
  Pris: 196,00kr
 • ABF10197 Folkets röst - Det är inte farligt att bli arg
  Pris: 119,00kr
 • ABF10262 Samtidens asyl och migrationsprocess - Morgondagens migrationspolitik
  Studiehandledning
  Pris: 59,00kr
 • ABF1027 Landskap åt alla
  Pris: 40,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW