ABF10610 Öva svenska 2 : Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska 2 : Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska är en läromedelsserie för nyanlända ungdomar som möter svenska språket för första gången. 

Innehållet i böckerna har en långsam progression med många tillfällen för repetition. Materialet tar avstamp i alfabetet och bygger därefter upp elevens språk genom ord- och frasövningar. Även enkel grammatik presenteras i konkreta övningar. Många och detaljrika illustrationer hjälper eleven att konkretisera innehållet.

Serien består av två böcker och eleverna skriver direkt i boken, vilket underlättar för eleven att fokusera på språket och inlärningen. Öva svenska 2 tar vid där Öva svenska 1 slutar. Progressionen mellan böckerna är låg. Öva svenska gör det möjligt för eleverna att arbeta på egen hand och är framtaget för att fungera i klassrum som ofta förändras.

Pris: 139,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10610Öva svenska 2 : Språkträning för nyanlända ungdomar
Tillgängligt antalAntal sidor
372
ISBNUtgivningsår
2018


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW