ABF10626 Gilla / Kommentera / Dela, Studiehandledning i MiK

Dagens informations- och kommunikationssamhälle ställer helt nya krav på oss både som medborgare och som mediekonsumenter.Syftet med denna studiehandledningär att ge dig verktyg att värdera och analysera information, vara källkritisk, samt förstå de logiker som ligger bakom olika former av information.Unesco kallar det för Medie- och informationskunnighet (MIK).

MIK är de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt vi behöver för att kunna förstå medier och information på ett rationellt och genomtänkt sätt. MIK innefattar även förmågan att kritiskt värdera, svara på och publicera olika typer av media och information.

Välkommen på en studiecirkel som ökar din medie- och informations-kunnighetoch ger dig verktyg för källkritik. Cirkeln utgår från ett digitalt studiematerial med tre filmer, länkar och andra kortare filmklipp som du når med en dator eller telefon. Varje film är ca 17 minuter lång och innehåller flera övnings- och diskussionsmoment i denna studiehandledning.

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10626Gilla / Kommentera / Dela, Studiehandledning i MiK
Tillgängligt antalAntal sidor
016
ISBNUtgivningsår
2020


 • 10690 Tala om tystnad - studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10619 Vad är socialdemokrati? - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 14,00kr
 • ABF10624 Så hanterar vi coronapandemin tillsammans - studiehandledning
  studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10625 Den digitala studiecirkeln
  Cirkelledarutveckling
  Pris: 40,00kr
 • ABF10626 Gilla / Kommentera / Dela, Studiehandledning i MiK
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10640 Politik på riktigt - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 14,00kr
 • ABF10648 Klimatpsykolgi - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10657 Folkbildande samtal på distans
  Pris: 40,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW