ABF10110 Att sjunga med fötterna

En handbok i konsten att arbeta med människor med grav utvecklingsstörning med hjälp av sång, musik, hantverk och sinnen.

För folkbildningen är ingenting omöjligt - Omöjligt finns inte helt enkelt. I denna bok beskrivs ett framgångsrikt folkbildningsarbete med deltagare med utvecklingsstörning, och devisen får sitt konkreta uttryck. I det lilla, i det dagliga och ofta oglamorösa arbetet i cirklarna utvecklas gamla och nya metoder och hantverkstekniker i kombination med musikalitet och engagemang.

Denna bok är ett av många exempel på vad ABFs cirkelledare betyder för våra deltagare och folkbildningens stora betydelse för hälsa och livskvalitet. Inom ABF har vi idéerna och metoderna. Vi har modet och fantasin att starta nya verksamheter och vidareutveckla de vi redan har. Vi har cirkelledarna och deltagarna.

Människor med utvecklingsstörningar har begränsningar men dessa är inte ett hinder för folkbildningsarbetet, utan en utmaning. Det är vår egen fantasi som sätter gränserna, ofta i onödan. För omöjligt finns inte - och det går att sjunga med fötterna!

OBS!

Boken säljs nu för 0 kronor - du betalar endast för frakt- och administrationskostnaden.

Pris: 0,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10110Att sjunga med fötterna
Tillgängligt antalAntal sidor
466
ISBNUtgivningsår© Strömberg 2014 Author: MRO & POW