ABF10015 Lönesänkarna - Studiehandledning

Det här samtalsunderlaget innehåller frågor och upplägg som kan användas för diskussioner och samtal kring filmen Lönesänkarna.

Exempelvis som inspiration för någon eller några timmars samtal efter själva filmvisningen. Men det går också att använda upplägget som underlag för en eller flera studiecirkelträffar.

Lönesänkarna är en dokumentär av Erik Sandberg som undersöker hur politiska beslut gjort de allra rikaste ännu rikare samtidigt som löneutvecklingen för låg- och medelinkomsttagare medvetet har bromsats in. 

Pris: 10,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10015Lönesänkarna - Studiehandledning
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW