ABF10465 ABFs stadgar

Stadgar för Arbetarnas Bildningsförbund.

Stadgarna är antagna av förbundsstämman 23 april 2018.

De omfattar förbundsstadgar samt normalstadgar för ABF-avdelningar och ABF-distrikt. 

Pris: 19,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10465ABFs stadgar
Tillgängligt antalAntal sidor
1157
ISBNUtgivningsår© Strömberg 2014 Author: MRO & POW