ABF10465 ABFs stadgar

Stadgar för Arbetarnas Bildningsförbund.

Stadgarna är antagna av förbundsstämman 23 april 2018.

De omfattar förbundsstadgar samt normalstadgar för ABF-avdelningar och ABF-distrikt. 

Pris: 19,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10465ABFs stadgar
Tillgängligt antalAntal sidor
1163
ISBNUtgivningsår


 • ABF10203 ABFs idéprogram - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 47,00kr
 • ABF1025 ABF hundra år, och sedan?
  Pris: 69,00kr
 • ABF10465 ABFs stadgar
  Pris: 19,00kr
 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
 • ABF10692 Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021
  Pris: 0,00kr
 • ABF10736 Riktlinjer 2023-2026
  ABFs riktlinjer antagna 2022
  Pris: 19,00kr
 • ABF10737 Systematiskt kvalitetsarbete på ABF-avdelning
  Guide för avdelningens systematiska kvalitetsarbete.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10739 Den svenska läsklyftan: en av tio öppnar inte en
  Rapport från ABF
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW