ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy

Vår utgångspunkt är att ABFs organisation ska vara en spegelbild av det samhälle vi vill skapa, snarare än en spegelbild av det samhälle vi lever i

I ABFs Inkluderingspolicy trycker vi på att vi behöver tänka på allas lika värde i vår verksamhet och att vi utgår från att alla ska kunna vara med utifrån egna förutsättningar. Vi utgår från diskrimineringslagens sju grunder och vad inkludering handlar om - att alla ska få delta utifrån den de identifierar sig som.

Syftet med policyn är att ABF ska ha ett löpande och aktivt inkluderingsarbete och ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. Vi ska inte bara ha ett sånt arbete utan vi ska vara en inkluderande och jämlik organisation.

Arbetet omfattar alla, på alla nivåer inom ABF!

Vi är alla viktiga för att skapa ett jämlikt och inkluderande ABF!

Pris: 15,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10686ABFs Inkluderingspolicy
Tillgängligt antalAntal sidor
012
ISBNUtgivningsår
2020


 • ABF10203 ABFs idéprogram - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 47,00kr
 • ABF1025 ABF hundra år, och sedan?
  Pris: 69,00kr
 • ABF10465 ABFs stadgar
  Pris: 19,00kr
 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
 • ABF10692 Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021
  Pris: 0,00kr
 • ABF10736 Riktlinjer 2023-2026
  ABFs riktlinjer antagna 2022
  Pris: 19,00kr
 • ABF10737 Systematiskt kvalitetsarbete på ABF-avdelning
  Guide för avdelningens systematiska kvalitetsarbete.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10739 Den svenska läsklyftan: en av tio öppnar inte en
  Rapport från ABF
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW