ABF10692 Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021

Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021

Varifrån kan man söka pengar till projekt? I den här förteckningen hittar du de vanligaste bidragsgivarna och en mängd mindre fonder och stiftelser. Förteckningen har stor spännvidd och är tänkt att kunna användas av såväl ABF-avdelningar och distrikt som ABFs medlems- och samarbetsorganisationer.

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10692Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021
Tillgängligt antalAntal sidor
0
ISBNUtgivningsår


 • ABF10203 ABFs idéprogram - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 47,00kr
 • ABF1025 ABF hundra år, och sedan?
  Pris: 69,00kr
 • ABF10465 ABFs stadgar
  Pris: 19,00kr
 • ABF10686 ABFs Inkluderingspolicy
  Pris: 15,00kr
 • ABF10692 Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2021
  Pris: 0,00kr
 • ABF10736 Riktlinjer 2023-2026
  ABFs riktlinjer antagna 2022
  Pris: 19,00kr
 • ABF10737 Systematiskt kvalitetsarbete på ABF-avdelning
  Guide för avdelningens systematiska kvalitetsarbete.
  Pris: 0,00kr
 • ABF10739 Den svenska läsklyftan: en av tio öppnar inte en
  Rapport från ABF
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW