ABF10737 Systematiskt kvalitetsarbete på ABF-avdelning

En guide för avdelningens systematiska kvalitetsarbete. Guiden syftar till att ge medarbetare på ABF mer detaljerade riktlinjer om hur de ska efterleva ABFs kvalitetskrav och ge ramar för det vi anser vara ett ansvarsfullt agerande i och kvalitetssäkring av vår verksamhet.

Den här guiden är en del av vår kvalitetssäkring och kommer hantera delar om systematiskt kvalitetsarbete, risk- och väsentlighetsanalys och löpande kontroll. Första delen handlar om att förebygga, upptäcka och kvalitetssäkra. Den andra delen handlar om vad vi gör när vi har identi­fierat ett problem.

Kvalitetsansvariga på avdelning får utöver utbildning i materialet även tillgång till ett flertal checklistor och andra verktyg som underlättar kvalitetsarbetet i vardagen.

Pris: 0,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10737Systematiskt kvalitetsarbete på ABF-avdelning
Tillgängligt antalAntal sidor
024
ISBNUtgivningsår
2022


    transp

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW