ABF10696 Stöd för anhöriga - studiehandledningen

Studiehandledningen ger dig ett upplägg för studiecirklar kring att vara anhörig till en myndig person med psykisk ohälsa.  

I fokus för studiecirkeln står möjligheten till diskussion och reflektion med andra anhöriga, blandat med olika metoder och faktatexter. I materialet ingår även filmer med olika experter som delar med sig av sin kunskap. Det finns även filmmaterial och en möjlighet att ta del av en brukares erfarenheter i ett möte med studiecirkeln. Fokus för studiehandledningen är att anhöriga själva ska må bra i sitt anhörigskap och få hjälp med att ta hand om sig själva.  

Ur innehållet: 

Att vara anhörig  

Rättigheter och verktyg 

Återhämtning och vägen framåt  

 

Stöd för anhöriga har tagits fram i Anhörigprojektet som drevs 2020-2021 av ABF, RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  

 

Pris: 0,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10696Stöd för anhöriga - studiehandledningen
Tillgängligt antalAntal sidor
040
ISBNUtgivningsår


 • ABF10225B Välkommen! - på flera språk
  Pris: 0,00kr
 • ABF10682 Gemenskap ger kamratstöd - metod och resultat
  Pris: 0,00kr
 • ABF10682U Gemenskap ger kamratstöd - studiehandledning
  Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10692 Förteckningar över fonder, stiftelser och program
  Pris: 0,00kr
 • ABF10696 Stöd för anhöriga - studiehandledningen
  Pris: 0,00kr
 • ABF10696M Stöd för anhöriga - Studiematerialet
  Pris: 0,00kr
 • ABF10714 Livslång ekonomi - Studiehandledning
  Pris: 0,00kr
 • ABF10728 Må bra på jobbet
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW