ABF10339 Landet som sprängdes
ISBN 9789163703225

Antologi från Föreningen Arbetarskrivare

Vi lever i en tid när klassklyftorna i samhället ökar, där ojämlikheten breder ut sig liksom barnfattigdomen. Det talas om en oundviklig utveckling styrd av marknaden och globaliseringen. Men det handlar om politiska beslut som underblåser utvecklingen.

Att tala om klasskillnader är fortfarande giltigt. I politiken pratas det om hur viktigt det är med ett arbetande folk. Ändå påstås det ofta att det inte existerar någon arbetarklass och det finns en föreställning om att arbetare inte finns. Men någon hämtar väl dina sopor, någon bygger ditt hus, någon lagar din mat på restaurangen, någon tillverkar din medicin, någon tar hand om din gamla pappa eller mormor.

Arbetare finns. Och Föreningen Arbetarskrivare finns. Vi sätter ord på den värld vi lever i, vi skildrar tendenserna i samhället, skärskådar färdriktningen. Sverige har en stolt tradition av författare och berättare, sprungna ur arbetarklassen, många så kallade autodiktakter. Författare som gått i livets universitet. Berättare som skriver från ett underifrånperspektiv.

Den här boken är en fortsättning på den traditionen och föreningens åttonde antologi. Den förra, Skarpt läge, som kom 2010, rönte stor framgång och hyllades för sin höga kvalitet. Allt spännande finns hos arbetarklassen sa en gång Ivar Lo-Johansson. Vi tror att det fortfarande är giltigt, att våra erfarenheter är intressanta. Att ge liv åt dem i litteraturen fyller en viktig funktion. Ivar Lo-Johanssons verk bidrog till att förändra Sverige. Hans skildringar av lantarbetarnas situation påskyndade avskaffandet av s

Pris: 45,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10339Landet som sprängdes
Tillgängligt antalAntal sidor
20
ISBNUtgivningsår
9789163703225
      transp

    © Strömberg 2014 Author: MRO & POW