Din kundkorg är tom.

ABF10476 Brukarstyrd brukarrevision
Brukarkraft vill göra det möjligt för fler brukare (användare) av vård, omsorg och annan service att få mer att säga till om. Brukare har kunskaper och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på för att insatser och tjänster inom välfärden ska bli bättre.

Kraven på brukarmedverkan och brukarinflytande inom vård, omsorg och service växer. En väg till ökat brukarinflytande är att arbeta med brukarstyrda brukarrevisioner - det vill säga en granskning av en verksamhet eller insats ur ett användarperspektiv.

Med metodhandboken "Brukarstyrd brukarrevision- så går det till" vill vi inspirera, och beskriva den metod för konkret arbete med brukarinflytande som tagits fram av Verdandi/Brukarkraft. I boken redogörs för vad arbetet med brukarstyrd brukarrevision innebär i sin helhet. Steg för steg går vi igenom hur man jobbar med metoden, från start till mål.

Detta material är framtaget av Verdandis resurscentrum för brukarinflytande, Brukarkraft.

Hos Verdandi kan du beställa kostnadsfritt stödmaterial:

- studiehandledning
- rapportmall
- grundenkäter, mm

Mejla din beställning till info@verdandi.se
Pris: 100,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10476Brukarstyrd brukarrevision
Tillgängligt antalAntal sidor
44
ISBNUtgivningsår
It's not possible to perform query