Din kundkorg är tom.

ABF10023 Miljösmart mat
I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik som den borgerliga regeringen presenterade 2008 konstateras att matproduktion står för uppskattningsvis 20 till 25 procent av Sveriges växthusgasutsläpp och 20 procent av all energiförbrukning. Som en åtgärd gavs Livsmedelsverket tre miljoner kronor för att ta fram och informera konsumenter och storhushåll hur de kan göra miljösmarta livsmedelsval. Kostråden skulle bidra till flera av regeringens miljömål, bland annat målen om en giftfri miljö och att motverka övergödning.Med hjälp av bland annat forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet tog Livsmedelsverket fram faktaunderlag för att kartlägga våra vanligaste livsmedels miljöpåverkan. Innan kostråden antogs skulle de anmälas till EU-kommissionen för att kontrollera att de inte stred mot EU-lagstiftning. Här blev det stopp. EU-kommissionen och Rumänien ansåg att förslagen uppmuntrade till köp av svenska varor på bekostnad av varor från andra länder, vilket motverkar principen om fri rörlighet på den gemensamma marknaden.
 

Gratis PDF

Pris: 28,00 kr
ArtikelnummerBenämning
ABF10023Miljösmart mat
BeställningspunktRestnotering aktiverat
0Ja
AliasTillg.antal
0
      transp

    © Strömberg 2014 Author: MRO & POW