Senaste nytt om webbutiken

Som vi tidigare har kommunicerat pågår en avveckling av den nuvarande webbutiken. Detta har gjorts efter en översyn som mynnade ut i att skapa större överskådlighet, säkerställa relevant material och en hållbar förvaltning. Avveckling av webbutiken kommer att innebära: - Nya rutiner för distribution av digitala studiematerial - Material kommer enbart att tillhandahållas i digitalt format [webbanpassat och tryckfiler] - Nya rutiner för distribution av profilprodukter - ABF kommer inte längre att distribuera böcker - Ny rutin för att skapa nya studiematerial samt löpande utvärdera befintliga studiematerial kommer att tas fram. - Utifrån utvärdering kommer vissa handledningar inte att uppdateras och i och med detta kommer de att utgå. Webbutiken kommer att stängas den 31 december, men successivt under hösten kommer olika delar att försvinna. Redan nu finns aktuellt studiematerial för nedladdning på abf.se respektive Insidan. På insidan, under stöd och support, hittar du mer information om hur du beställer profilprodukter. En central lösning för beställning av profilprodukter kommer att vara på plats den 1 januari 2024. För frågor gällande webbutiken vänd dig till webbutik@abf.se


© Strömberg 2014 Author: MRO & POW