ABF10087 Är det värt det?
ISBN 9789163383533

Är det värt det? tar upp många frågor. Hur ser produktionen av livsmedel och kläder ut? Vilka rättigheter finns på jobbet? Vad har mänskliga rättigheter med skor och kaffe att göra?

Vi vill berätta hur det ser ut idag med tillverkningen av kläder och livsmedel som vi köper i svenska affärer. Boken består av en kombination av faktatexter, vardagsexempel från olika delar av världen och övningar. Vi ger inga heltäckande beskrivningar eller färdiga svar.

Vi vill ge dig som läser, tankar och idéer kring hur det skulle kunna bli bättre och hur du själv kan påverka. Vi hoppas också väcka din nyfikenhet och din lust att ta reda på mer. Vi har försökt att se på dessa frågor ur flera olika perspektiv. 

Materialet går bra att använda inom olika former av utbildningar, exempelvis inom studieförbund och fackförbund. Varje kapitel följs av ett antal övningar. 

Materialet är framtaget av Fairtrade Sverige och Rena Kläder. 

Pris: 246,00 kr
 
ArtikelnummerBenämning
ABF10087Är det värt det?
Tillgängligt antalAntal sidor
0160
ISBNUtgivningsår
97891633835332011


 • ABF10023 Miljösmarta matval
  Pris: 28,00kr
 • ABF10024 Modemanifestet
  Studiehandledning
  Pris: 14,00kr
 • ABF10025 Nyfiken: Vego
  Pris: 38,00kr
 • ABF10087 Är det värt det?
  Pris: 246,00kr
 • ABF1021 Johans lilla egen el bok : en bok om att göra lite nytta
  Pris: 79,00kr
 • ABF10569 Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft
  Pris: 250,00kr
 • ABF10573 Flyer - Klimatklubbens samarbete med ABF
  Pris: 0,00kr
 • ABF10574 Flyer - Metoder för Klimatklubben
  Pris: 0,00kr

© Strömberg 2014 Author: MRO & POW